به قسمت پرسش و پاسخ هاي شركت ايران مهر خوش آمديد, اين سامانه به شما امکان می دهد پرسشهای خود را طرح نموده و در کوتاهترين زمان ، پاسخ خود را دريافت نماييد.
سوال شده در سئوالات مهرسازي توسط

1 پاسخ

قيمت دستگاه فوق بين صدو پنجاه هزار تومان تا دويست هزار تومان ميباشد
پاسخ داده شده توسط کاربر حرفه ای
...